Čištění bazénu

Jarní čištění bazénu

Pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje další údržbu vody. Pokud jste bazén před zazimováním vyčistili, ošetřili vodu a dobře ho zakryli, pak stačí očistit stěny nad úrovní hladiny a dopustit vodu do plného stavu. Jestliže byl bazén zazimován narychlo, potřebuje očistu, při které je nutné odstranit všechny nečistoty. Po naplnění bazénu zkontrolujte filtrační zařízení a můžete přistoupit k ošetření vody, tj. k dezinfekci startovací dávkou KYSLÍK XXL Ideální hodnota pH bazénové vody je 7,2-7,6. Pokud je pH vody ve vašem bazénu mimo tuto vymezenou oblast, většinou vám začínají problémy. Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků. Naše přípravky snižují hodnotu pH a naopak koupání a lidský pot ji zvyšuje. Proto není potřeba většinou pH upravovat a tím vynakládat další peníze.

Při přípravě bazénu na novou sezónu je důležitá i důkladná dezinfekce, protože i když se vám voda po prvním napuštění bude zdát čistá, je v ní obsaženo velké množství mikroorganizmů, které by mohly mít negativní vliv na vaše zdraví. Na prvotní ošetření se používá přípravek KYSLÍK XXL, který rychle a účinně vodu dezinfikují. Hodnota kyslíku v bazénu by se měla pohybovat v oblasti 5-10 mg/l.

 

Konečně léto!

Hurá! Konečně můžeme naši investici do bazénu naplno užít. Ale...! Aniž bychom chtěli malovat čerta na zeď, řada z nás má vodu teplou téměř jako ve vířivce a čím více překročila 23°C, tím rychlejší jsou i biologické a biochemické procesy. Nenechme se zmýlit tím, že dnes máme vodu pěknou. Nedostatek dezinfekce a oxidačního přípravku "uvolní ruce" všem živočišným i rostlinným mikroorganismům a o zelenou vodu jistě nikdo z nás nestojí. Pravidelná dezinfekce a doplňování potřebných přípravků je rozhodně levnější než náprava škod. Se zvyšující se teplotou vady je potřeba i zvyšovat dávkování prostředků na údržbu vody, prodloužit dobu filtrace a častěji čistit i filtrační zařízení. Doporučujeme vodu nepřehřívat a udržovat ji okolo 23°C, taková voda příjemně ochladí v parném létě a zároveň se jednodušeji ošetřuje.

 

Zazimování bazénové vody

Uživatelé bazénu se dělí na dvě skupiny. První skupina na jaře vodu vypustí (bez problému s ní mohou zalít zahradu) a na novou plaveckou sezónu napustí čistou vodu. Druhé skupině je líto vodu vypustit a rozhodne se pro pročištění vody a její opětovné užívání. Při zazimování se neřídíme počasím, ale teplotou vody v bazénu. Zazimování provádíme, když se teplota vody ustálí okolo 12 °C. Jak tedy provést samotné zazimování bazénové vody? Vodu nejdříve ošetřete KYSLÍKEM XXL 5dcl/10m3a proveďte zpětný proplach filtrace. Následně vodu upusťte pod trysky a sběrač. Nyní zakonzervujte vodu odměřeným množstvím přípravku ŘASA XXL 10g/10m3a vodu v bazénu mechanicky promíchejte. Bazén přikryjte plachtou a proveďte zazimování filtračního systému.

Speciální plováky rozložené úhlopříčně na hladině zabrání, aby vám rozpínající se led nepoškodil stěny bazénu. Bezplatným řešením jsou plastové kanystry/láhve naplněné pískem a nebo nemrznoucí kapalinou, aby vzpřímeně plavaly na hladině a zůstalo v nich ještě dostatečné množství vzduchu. Uzávěr nedotahujte úplně, nechte vzduchu možnost přes něj dýchat. A ještě jedna rada na závěr. Na jaře často váháme, zda už bazén odzimovat nebo zda ještě chvíli s tímto krokem vyčkat. Mezitím se voda otepluje a hrozí růst řas. V této době je možné alespoň 2× měsíčně dávkovat ŘASU XXL.


Přejeme příjemné léto a čistý bazén.